1/ Mất Đi Cảm Giác                         Trình bày: Trịnh Thiên Ân                        Sáng tác: Lê Chí Trung

2/ Cố Níu Lấy Đôi Tay                      Trình bày: Hồ Quang Hiếu.                     Sáng tác: Lê Chí Trung

3/ Thiên Thần Trong Anh                  Trình bày: Khánh Phương                      Sáng tác: Lê Chí Trung

4/ Không Còn Hy Vọng Nơi Em       Trình bày: Tâm Osho                             Sáng tác: Lê Chí Trung

5/Cố Níu Lấy Đôi Tay                       Trình bày: Tâm Osho                             Sáng tác: Lê Chí Trung

6/Nước Mắt Theo Màn Mưa             Trình bày: Hồ Quang Hiếu                      Sáng tác: Lê Chí Trung

7/Trông Mong Một Điều Uớc            Trình bày: Tiền Bảo Khang                     Sáng tác: Lê Chí Trung

8/Quên Đi Một Uớc Mơ                    Trình bày: Tiền Bảo Khang                     Sáng tác: Lê Chí Trung

9/Câu Chuyện Thần Tiên                   Trình bày: ChuBin                                  Sáng tác: Lê Chí Trung

10/Tại Vì Ai?                                    Trình bày: Khánh Vy                              Sáng tác: Lê Chí Trung

11/Từ Khi Anh Biết                          Trình bày : Tiền Bảo Khang                    Sáng tác: Lê Chí Trung

12/ Mất Em Trong Mưa                    Trình bày : Tiền Bảo Khang                    Sáng tác: Lê Chí Trung

13/ Tìm Lại Kí Ưc                             Trình bày : Tiền Bảo Khang                    Sáng tác: Lê Chí Trung

14/ Nỗi Buồn Của Mưa                    Trình bày: Nguyễn Minh Anh                   Sáng tác: Lê Chí Trung

15/ Quên Đi Một Hình Dung              Trình bày: Hồ Quang Hiếu                      Sáng tác: Lê Chí Trung

16/Gía Trị Tuyệt Đối Của Tình Yêu     Trình bày: lê Chí Trung                           Sáng tác: Lê Chí Trung

17/Ngôi Sao Biết Khóc                    Trình bày: Nguyên Vũ                            Sáng tác: Lê Chí Trung

18/ Câu Chuyện Thần Tiên                Trình bày: BAG                                      Sáng tác: Lê Chí Trung

19/Giac Mơ Buồn                            Trình bày: BAG                                      Sáng tác: Lê Chí Trung

20/Hạnh Phúc Aỏ                            Trình bày: BAG                                      Sáng tác: Lê Chí Trung

21/ Sự Thật Nơi                               Trình bày: Khánh Phương                      Sáng tác: Lê Chí Trung

22/ Bật Khóc                                   Trình bày: Khánh Phương                      Sáng tác: Lê Chí Trung

23/Còn Lại Điều Gì                           Trình bày: Bảo Thy                               Sáng tác: Lê Chí Trung

24/Để Anh Có Thể Được Yêu Em     Trình bày: Hàn Nhật Tâm                        Sáng tác: Lê Chí Trung

25/ Chấm Hết                                  Trình bày: Hàn Nhật Tâm                        Sáng tác: Lê Chí Trung

26/ Xoá Tên Em                              Trình bày: Hàn Nhật Tâm                        Sáng tác: Lê Chí Trung

27/Em Là Duy Nhất Trong Anh         Trình bày: Hàn Nhật Tâm                        Sáng tác: Lê Chí Trung

28/Vì Anh Yêu Em Qúa Nhiều           Trình bày: Hàn Nhật Tâm                        Sáng tác: Lê Chí Trung

29/ Mong Một Ngày Bình Yên          Trình bày: Nguyên Vũ                            Sáng tác: Lê Chí Trung

30/Chân Dung Ao                            Trình bày: Lê Chí Trung                          Sáng tác: Lê Chí Trung

31/ 5 10 15 20                                 Trình bày: Akira phan                             Sáng tác: Lê Chí Trung

32/ Aỏ                                            Trình bày: Akira phan                             Sáng tác: Lê Chí Trung

33/ Nhường Lại Hạnh Phúc              Trình bày: Akira phan                             Sáng tác: Lê Chí Trung

34/ Mộng                                        Trình bày: Akira phan                             Sáng tác: Lê Chí Trung

35/ Kí Ức Lại Vô Tình                       Trình bày: Tuấn Khang                           Sáng tác: Lê Chí Trung

Các ca khúc do Lê Chí Trung trình bày:

1.Tiếng yêu trôi xa               –          sang tác : Lê chí Trung

2. Quá muộn                         –          st : Lê chí Trung

3.Nhìn em hạnh phúc        -           sang tác : Lê chí Trung

4.nếu quay lại                      -           sang tác : Lê chí Trung

 

BLUE GALAXY ENTERTAINMENT
Trụ Sở         :  611 Kha Vạn Cân , Kp 6, P. Linh Đông ,Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Văn Phòng : 139/1 Hiệp Bình P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức Tp. HCM

Điện thoại : 0922412241 - 0918135707

Thiết Kế Web Bởi SunWay.Vn